10. zasedání Zastupitelstva města Rychvald – schválí ZM zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald?

474

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání zastupitelstva, které se tentokrát uskuteční z podnětu části zastupitelů. Informovali jsme o tom zde: https://nas-rychvald.cz/zadame-starostku-o-svolani-zasedani-zm-rychvald-nechceme-dalsi-prutahy-v-kauze-myslivecka/

Kulturní dům Rychvald
!!! 27.7.2016 v 16:30 !!!

Navrhovali jsme také, aby byli přímo tohoto zasedání pozváni zástupci firmy, a aby na tomto zasedání proběhla veřejná prezentace záměru společnosti ORC recycling s.r.o. pro lokalitu Myslivecká. Uvidíme, zda se zúčastní.

S ohledem na určité nové skutečnosti (byť je nelze považovat za garantované či reálně proveditelné) bude velmi zajímavé sledovat, jak proběhne schvalování zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald. Pro připomenutí – jde se o podnět, který má na základě přání občanů zamezit dovážení odpadů do průmyslových zón v Rychvaldě.

Proto neváhejte a zasedání zastupitelstva se zúčastněte!

Program zasedání se zdá být relativně jasný, ale jak už bývá zvykem, necháme se překvapit, co nám ve skutečnosti přinese.

Program 10. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

1.    Pořadové a organizační zabezpečení 10. zasedání ZM Rychvald
2.    Zadání změny č. 1  Územního plánu Rychvald
3.    Diskuse

 

(red)