11. zasedání Zastupitelstva města Rychvald – vyslyší konečně vedení města občany?

145

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat a věříme, že se opět dostavíte v hojném počtu, na zasedání Zastupitelstva města Rychvald, které se koná:

Kulturní dům Rychvald
!!! 14.9.2016 v 16:30 !!!

Na pořadu je mimo jiné i “nabídka” společnosti ORC recycling s.r.o pro lokalitu Myslivecká a už také konečně  schvalování zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald.

Materiály k těmto bodům jen potvrzují, že od června letošního roku vedení města pouze účelově a naprosto zbytečně vše protahovalo a jen předvádělo, jak hluboce ČSSD, STAN a TOP09 pohrdají občany Rychvaldu.

Proto neváhejte a zasedání zastupitelstva se zúčastněte!

Program zasedání si můžete přečíst pod článkem, ale jak už bývá zvykem, necháme se překvapit, co nám ve skutečnosti zasedání přinese.

Program 11. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

 1. Pořadové a organizační zabezpečení 11. zasedání ZM Rychvald
 2. Kontrola usnesení
 3. Zpráva o činnosti RM
 4. Zpráva o činnosti KV
 5. Zpráva o činnosti FV
 6. Celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a závěrečný účet za rok 2015 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2015
 7. Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
 8. Poskytnutí návratné bezúročné zápůjčky z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
 9. Poskytnutí kotlíkové dotace z rozpočtu Města Rychvald pro Moravskoslezský kraj
 10. Vyřazení movitého majetku Města Rychvald
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 4140 v katastrálním území Rychvald (manželé Zublovi)
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 4066/2 v k.ú. Rychvald (p. Opolka)
 13. Úplatný převod části pozemků p.č. 3515/1 a p.č. 3515/5 v k.ú. Rychvald (pozemky ul. Průjezdní manželé Parmovi)
 14. Nabídka společnosti ORC recycling s.r.o.
 15. Zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald
 16. Diskuse

(red)