9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald

250

Vážení občané,

dovolujeme si vás pozvat na zasedání zastupitelstva, které se tentokrát uskuteční ve velmi netypický den a hodinu, které zvolilo naše vedení města, resp. starostka Kapková.

Kulturní dům Rychvald
!!! 10.6.2016 v 10:00 !!!

Zástupci ČSSD, STAN a TOP09 se už zřejmě tak bojí setkat se s občany Rychvaldu, že Making a point emoticonhledají jakoukoliv cestu a způsob, jak jim co nejvíce zkomplikovat účast na zasedání zastupitelstva. Zvláště “trapná” výmluva Kapkové (STAN) na “organizační důvody” (viz. posledním Rychvaldský zpravodaj),  svědčí o tom, jak “plné gatě” už má zřejmě vedení města z občanů Rychvaldu.

Program zasedání se zdá být relativně nudný, ale jak už bývá zvykem, necháme se překvapit, co nám ve skutečnosti přinese.

Program 9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald:

1.    Pořadové a organizační zabezpečení 9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald
2.    Kontrola usnesení
3.    Zpráva o činnosti Rady města Rychvald
4.    Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Rychvald
5.    Zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města
6.    Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín ve městě Rychvald za rok 2015 a Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně za rok 2015
7.    Souhrnná zpráva o vyřízení dotazů  z  8. zasedání  Zastupitelstva města Rychvald,  dne 16. 03. 2016
8.    Vyřazení movitého majetku v MŠ, Mírová 1744, Rychvald a v ZŠ, Školní 1600, Rychvald, příspěvkové organizace
9.    Závěrečný účet města Rychvald za rok 2015
10.    Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2016
11.    Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2015 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí okresu Karviná za rok 2015
12.    Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
13.    Úplatný převod pozemků p.č. 6400/2, p.č. 6402 a p.č. 6406 v katastrálním území Rychvald
14.    Diskuse

 

(red)