ČSSD, STAN a TOP09 dál mrhají časem v kauze Myslivecká

735

nazorZastupitelePavlik

Vážení spoluobčané,

zasedání 9. Zastupitelstva města Rychvald opět ukázalo, že se v záležitosti stavby CVVIT ČSSD, STAN a TOP09 snaží vše co nejvíce protahovat.

Zástupci těchto stran smetli ze stolu bod programu, který jsem připravil, a který měl zajistit co nejrychlejší schválení zadání změny č. 1 Územního plánu Rychvald. Přikládám tento bod zde. Prodívejte se na něj a sami si udělejte názor, zda si naše vedení města váží občanů, když naprosto pragmatický, konstruktivní a správně zpracovaný návrh usnesení nepřipustili k projednání.

[wpdm_package id=’1549′]

A jaké k tomu měly být důvody z jejich strany?
Údajně nedostatek času k prostudování materiálu. Velmi úsměvné, když důvodová zpráva má POUZE 182 slov, celou kauzou Myslivecká se zastupitelstvo zabývá už více než třičtvrtě roku a navíc všem zastupitelům byly ze strany pana Ing. Třaskoše (Vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín) podrobně vysvětleny v jakých etapách změna probíhá a jaké jsou termíny jednotlivých kroků.

Co si o tom myslet?

Mohou tímto svým jednáním ČSSD, STAN a TOP09 opravdu pozdržet celý proces?
ANO, MOHOU A TO VELMI VÝZNAMNĚ!
Celý proces je totiž ve fázi, kdy o její délce rozhoduje POUZE akceschopnost a ochota ze strany města!

Dovolím si vám nyní popsat jak by měl celý proces probíhat i s komentářem, jak ve skutečnosti probíhá:

1) Dne 16.3.2016 zastupitelé rozhodli o pořízení změny územního plánu.

2) Oddělení rozvoje a územního plánování odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín zpracovalo návrh změny č. 1 ÚP Rychvald.
Až doposud vše probíhalo bez zpoždění! Zřejmě proto, že na tom nepracoval nikdo z “odborníků” rychvaldského vedení.

3) Návrh změny musí být poskytnut veřejnosti (15 dnů vyvěšen na úřední desce a 15 dnů na případné připomínky).
I přes velmi dobrou a rychlou práci bohumínského odboru, který již 3.5.2016 odeslal Kapkové zpracované materiály s tím, že je další postup nyní POUZE na starostce. Mám písemně potvrzeno z Bohumína, že materiál byl odeslán s tím, že k jeho vyvěšení může dojít IHNED, třeba 4.5.2016! Neobstojí emotivní námitky, které zazněly během zasedání 9. ZM z úst například Kapkové (STAN), Máchové (STAN) nebo dalších, že se o této věci ještě údajně jednalo na pracovní schůzce zastupitelů 24.5.2016, protože toto NEBRÁNILO vyvěšení návrhu změny! Zastupitelé totiž mohou kdykoliv v dalším průběhu provádět změny. Ptám se tedy, je to pouze další důkaz neschopnosti Kapkové nebo zlý úmysl, aby se vše zdrželo?
K vyvěšení návrhu změny tak došlo až 1.6.2016!

Proto jsem zpracoval výše uvedený materiál pro zastupitelstvo, který měl uložit povinnost Kapkové, aby svolala zastupitelstvo do deseti dnů, po uplynutí lhůty třiceti dnů a vyhodnocení připomínek a požadavků podnětů ze strany Oddělení rozvoje a územního plánování odboru rozvoje a investic Městského úřadu Bohumín (kde mi potvrdili, že toto zvládnou do zhruba osmi až deseti dnů).
Znamenalo by to, že někdy kolem 20.7.2016 by mohlo proběhnout zasedání zastupitelstva, které by řešilo schválení zadání! (když už jsme ztratili skoro měsíc neschopností Kapkové a vše mohlo být projednáno už v těchto dnech!)

A reakce Kapkové. Hovoří o svolání zasedání zastupitelstva někdy koncem srpna! PROČ takové průtahy? Je důvodem, že to hraje do karet “investorovi” na Myslivecké a získá mu takto zase lehce tři měsíce k dobru? Podle jejich slov na zastupitelstvu je pro ni asi důležitější čerpání dovolené než osud občanů Rychvaldu.

Přidejte si k tomu fakt, že v dalším  kroku jen nutné vybrat projektanta, který musí zpracovat změny, a toto je opět v režii města, jak rychle toto vyřeší.
V Bohumíně mi potvrdili, že standardní doba je do šedesáti dnů, ale těžko říci, jak to bude dlouho při tempu našich “koaličních odborníku”!

Když to tedy shrnu, pokud nebude snaha ze strany vedení města jít “investorovi” na ruku, mohly by být všechny kroky, které aktuálně spadají do kompetence města Rychvaldu, být hotovy někdy koncem září 2016!  Sám jsem zvědavý, o kolik to dokáží ČSSD, STAN a TOP09 natáhnout!

Vše budeme dále sledovat a informovat, jak se celý proces posouvá!

(Václav Pavlík)