Jak se dělá reklama

179

Dnes se mi dostal do rukou nový „reklamní leták“. Jmenuje se RYCHVALDSKÝ ZPRAVODAJ. Na první straně si dělá krásnou reklamu starostka Kapková. Samozřejmě neopomene vzpomenout SENIOR TAXI, a pak se dovídám, že můžeme hlásit závady prostřednictvím webových stránek v závěru se dovíme jak město myslí na občany.

Jistě užitečná věc. A tak já hlásím první závadu. Jak to, že se Rychvaldský zpravodaj, stal reklamním plátkem pro firmy ORC, LTS a projekt CVVIT?

Kdo tu reklamu platí? No přece vy občané, na které město tak myslí. Pro vaši informaci jedno vydání RZ, stojí zatím v průměru 27 705,- Kč. Při 20 stránkách stojí jedna stránka 1385,25,- Kč. Když si pročtete RZ počínaje říjnem 2015, najdete téměř v každém dalším čísle tuto reklamní kampaň. Jednou ji dělá sama starostka Kapková, jindy se dá prostor p. Grabovskému z ORC a v květnovém  se nám vyřádil p. Sobol. Celkem pro popularizaci projektu, bylo použito 6,5 stránky, což činí 9004,13 Kč, z peněz daňových poplatníků, čili vás občanů.

Ve slově starostky (s malým s), se dále píše, že někdo je křikloun, někdo šíří paniku a že ona chrání zájmy občanů.

Tak se na to podívejme v číslech.  Ta kupodivu firmy, ani starostka, ve svých reklamních slotech neuvádí.

Na diskutované území se doveze ročně 8064 tun tj. 8 064 000 kg odpadků. Říkají tomu výpěrky z recyklačního zpracování papíru. (Mimo jiné jsou to papírenské kaly a smrdí).

Z území se odveze ročně 5796 tun tj. 5 796 000 kg výstupního materiálu.

Občan (Křikloun)  se tedy ptá? Kde je rozdíl 2268 tun tj. 2 268 000 kg? Bc. Kapková neví, jako obvykle, firmy ve svých reklamách nepoví a Sobol se neptá.

Ale křikloun ví a bojí se. Je to pára a kdoví co, co se bude vypouštět a pohybovat v křiklounově ovzduší, kde žije, dýchá a křičí.

Jen pro doplnění: pokud se na 1 auto naloží 5 tun odpadu, je to 1613 aut /rok tam, a 1159 aut /rok zpátky, tj. 2772 vozidel ročně na vesnické cestě okolo křiklounů. To dáte ne?  Toto číslo však platí při vytížení vozidel, vyloží, naloží, jinak se může pohybovat někde v 1,5 násobku. Naštěstí zbytek zhruba 454 aut unikne do ovzduší a tím se doprava výrazně omezí.

Jaké zde budou další přínosy pro město. Ve svém prvním reklamním spotu, nám Bc Kapková slibuje 20 pracovních míst. Nebudou! Budou 2 na 3 směny tj. 6.

Další “výhoda” je, že firma nemá sídlo v Rychvaldě, takže ani část jejich daňových výnosů se do rozpočtu města nepromítne.

A teď něco k těm, které vy, paní Bakalářko nazýváte křiklouny a uměle vyvolanou záležitostí.

V podpisové akci proti CVVIT nesouhlasí se záměrem 1517 občanů – voličů. Při volební účasti z voleb 2014, 2358 voličů, je to 64,33 % voličů, pro Vás křiklounů, kteří ví, že je to špatně!

Závěrem jen tolik. Nový reklamní letáček není špatný, akorát si myslím, že od ČOI-ky by dostal pokutu za nekalou reklamu. Dále by nebylo marné se zamyslet nad tím, že inzerce v RZ stojí 7800 kč stránka. Když to pronásobím, tak mi vyjde 50 700, Kč – příjem, tj. dvě čísla zdarma.

Navrhuji naúčtovat CVVIT, Bc. Kapkové a p. Sobolovi.

Starostka Milan
Zastupitel Rychvald
ANO 2011