Kapková opět nic neví a nic nemůže říci – tak vám informace poskytneme my

784

To, že Kapková (STAN) je starostkou jen “na okrasu” už si v Rychvaldě štěbetají všichni vrabci. Hezky se nakrucuje u oficiálních příležitostí města a dalších akcích. Nechá se obskakovat a užívá si své “důležitosti”. Mohlo by se nad tím mávnout rukou, kdyby ale nebyl Rychvald v ohrožení její nekompetentností!

ALE pokud za ní někdo z občanů příjde a chce informace, radu nebo pomoc – rázem se mění v člověka, který nic nemůže udělat, protože mu “ty zlé zákony” svazují ruce. Když někdo žádá odpověď k něčemu, co se v Rychvaldě děje, tak se vytasí s vykulenýma očima a slovy “toto vidím poprvé”, nemůžu vám k tomu nic říci.

Skutečně starostka “na baterky”. O její (ne)schopnosti, (ne)ochotě, (ne)odbornosti už není nutné ani psát. Zklamala občany už tolikrát, že je to plýtvání slovy.

Zdatně jí v tom sekunduje místostarosta Gulčík (ČSSD), který raději na občany nereaguje vůbec a pokud už musí někde něco říci, spoléhá se pouze na to, že to přečte z papíru. Ostatně jeho “duchaplné” krátké odpovědi občanům na posledním ZM Rychvald mluví za vše. (viz. https://nas-rychvald.cz/videozaznam-z-8-zastupitelstva-mesta-rychvald/)

Ale zpět k věci. Abyste, občané, nemuseli čekat, až úřad “urychleně” a konečně zpracuje informace o záměru “investora” na ulici Myslivecké a snad je dodá i veřejnosti (po mnoha měsících žádostí o ně). Přinášíme vám informace, které si získali občané sami (úřad je má samozřejmě také k dispozici, ale on je “nemůže” svým občanům dát!). Posuďte sami, zda celý záměr je skutečně o výzkumu nebo zda je to jen zástěrka a “med” na dotaci! Až pak bude dotace vyčerpána, nikdo už nezaručí, co se bude v areálu dít!

Není se co divit, že my, občané Rychvaldu, se snažíme bránit i přes odpor a zřejmě kolaboraci vedení města s “investorem”. A to už jen okrajově zmiňujeme fakt, že v Rychvaldě se už mezi občany často otevřeně mluví o korupci ze strany vedení – tedy STAN, ČSSD a TOP09!

PROČ TEDY RYCHVALD ŘÍKÁ NE CVVIT?

Silně pochybujeme, že i vy, kteří ještě nemáte podrobnější informace o celé kauze, byste si přáli, aby vám pár metrů od domova každý měsíc navážela auta téměř 700 tun odpadů!

Jen ve zkratce pár zajímavosti z materiálů “investora”:
1)
“V projektu se počítá s vypouštěním 460 Kg vodní páry / hodinu do okolí.” To je 11 tun do ovzduší denně, který bude někde kondenzovat a někde zase spadne! Spadne to na naše domy, do bázenů, kde se koupou naše děti, na senior park, na sídliště, na školu, školku. Kde jsou záruky, že na nás nebude doslova pršet odpad? A to i přes to, že na podzim při setkání “investor” Kapkové a zástupcům občanů tvrdil, že se nikde nic vypouštěno nebude. Další lež investora.”
2)
“V projektu se dále počítá s komínem pro odtah z kotelny o výkonu 940 kW.” Jeden moderní rodinný dům si vystačí s kotlem pod 20 kW. Budou to tedy emise v rozsahu, jakoby v daném místě někdo naráz postavil 47 rodinných domů!
3)
Z Projektu: “Dešťové vody jsou likvidovány stávajícím způsobem. Budou pouze vyměněny žlaby a svody ze střech hal. Splašková kanalizace v objektu není. Napojení na vodu ,kanalizaci splaškovou i dešťovou je stávající.
Kam tedy bude vypouštěn odpad z provozu CVVIT? Celá ulice Michálkovická má už dnes obrovské problémy díky chybějící kanalizaci a CVVIT s tím mít problém nebude? Kde skončí jejich odpadní vody?
Zajímavá je také statistika směru větru v moravskoslezském kraji. Nejčastěji u nás fouká z jihozápadu a tedy na severovýchod. V Rychvaldě to znamená, že fouká z dolního podlesí, kde má CVVIT stát, přímo směrem na sídliště …. takže se obyvatelé na sídlišti mají co těšit!

Mimochodem jsou i města, kde vedení nekašle na názor občanů. Přečtěte si aktualitu z blízkého Krmelína: V Krmelíně nechtějí halu na chov slepic

Udělejte si ale názor sami prostudováním přiložených materiálů.

[wpdm_package id=’1236′] [wpdm_package id=’1238′] [wpdm_package id=’1240′]

(red)