Kdo se bojí, nesmí do lesa!

254

Promiňte, ale nemůžu nereagovat na změnu termínu a hlavně času 9. zasedání Zastupitelstva města Rychvald (dále jen zasedání ZM).

Opět se projevila oddanost a zájem paní starostky o občany města, jejich přání, názory a případné bolístky. Tentokrát svůj zájem projevila tím, že na poslední chvíli změnila termín a čas zasedání ZM, a to z 15. 6. 2016 16:30 hod. na 10. 6. 2016 v 10:00 hod. Takovéto právo samozřejmě má. Neudělala nic proti předpisům a nic protizákonného. Ale má k tomuto kroku i nějaký reálný a oprávněný důvod?

Co si ale takovém kroku má myslet řadový občan a jaké to v něm vyvolává pocity? Nebojí se náhodou starostka účasti občanů na zasedání ZM? Jsou jí nepříjemné přímo kladené dotazy občanů? Nechce si znepříjemňovat život a zaobírat se tím, že by popřípadě musela odpovídat na ne zrovna příjemné dotazy občanů? Bohužel, ale přesun zasedání ZM, a to na poslední chvíli a ještě na dopolední čas, kdy je většina občanů v práci, přímo vybízí k takovýmto úvahám.

Paní starostko, možná, že se budu už po několikáté opakovat, ale mám pocit, že si to pořád dostatečně neuvědomujete, VY VYKONÁVÁTE VEŘEJNOU FUNKCI! Vy máte zastupovat občany města. Slyšet a hlavně řešit, co je trápí v souvislosti s životem v obci. Pro toto jste byla zvolena. Občané Vám dali důvěru a vy ji nemáte zklamat.

Ve všech možných médiích, Rychvaldský zpravodaj nevyjímaje, se prezentujete tím, že se bijete za práva občanů a jak je Rychvald vaše srdíčková záležitost. Promiňte, ale není to vidět! Okatá změna termínu a času zasedání ZM je toho důkazem. Zde musím zdůraznit, že toto není jen můj názor. Myslím si, že nastal čas, abyste svá slova, která všude veřejně prezentujete, konečně proměnila v činy.

Osobně jsem velmi zvědavá, jak se zasadíte za rychlé pořízení změny Územního plánu (ÚP) a její projednání a schválení. A jak konečně reálně projevíte, to co hlásáte. Tedy, že se budete bít za práva občanů Rychvaldu. Schválení změny ÚP a nerealizování dovozu odpadů na území Rychvaldu toho bude jasným důkazem.

Občané města už nechtějí slyšet, jak něco nejde a proč? Chtějí slyšet, jaká navrhujete řešení a co jste udělala proto, aby to šlo!

Už nechceme slyšet NEVÍM, NEMÁM INFORMACI, NEUMÍM, PŘENECHÁM ODBORNÍKŮM. Pokud nechcete hájit zájmy obce a jejích občanů, nechcete se s lidmi setkávat a naslouchat jim, nemáte ve veřejné funkci co dělat. Kdo se bojí, nesmí do lesa!

(Dagmar Pížová)