Krajské volby 2016 – RYCHVALDSKÉ REFERENDUM

139

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek dne 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

OBČANÉ RYCHVALDU MAJÍ JEDINEČNOU MOŽNOST VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR NA SOUČASNÉ VEDENÍ MĚSTA A OVLIVNIT BUDOUCNOST RYCHVALDU

Možná si mnozí z občanů Rychvaldu říkají, že volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se jich nijak zvlášť netýkají. Opak je ale pravdou. U těchto voleb se také rozhoduje o budoucnosti města Rychvald.

Nebuďte lhostejní a podpořte možné budoucí změny i v našem krásném Rychvaldu tím, že přijdete k volbám a budete volit dle vašeho nejlepšího vědomí. Nechceme vám radit, koho volit máte, to víte určitě nejlépe sami. Rádi bychom vás však vyzvali, abyste mysleli i na Rychvald a vyjádřili svůj názor na současné vedení města Rychvald.

Využijme tuto příležitost, kdy můžeme, bez dodatečných nákladů na třeba místní referendum, ukázat vedení města, že nesouhlasíme s jeho politikou tím, že je nebudeme volit do Zastupitelstva kraje strany, které se v Rychvaldě postavily proti občanům. Řekněme společně NE zástupcům ČSSD, STAN a TOP09, kteří do místní politiky vnesli pohrdání názory občanů, kteří se sice neustále ohánějí zákony, ale jejich činy tomu neodpovídají, kdy, podle názoru občanů Rychvaldu, hledají jen kličky jak zákony šikovně ohnout, aby vyhovovaly jejich zájmům, a ještě mají tu drzost žádat nás o podporu v krajských volbách. Řekněme NE ČSSD, STAN a TOP09 už letos a získáme tak šanci ke změně až příjdou na řadu volby do Zastupitelstev obcí.

ZMĚNA JE MOŽNÁ, ALE JE TO JEN NA NÁS, ZDA O NI STOJÍME!

nebuďme lhostejní
pojďme volit!

Nevěříme, že si může někdo přát mít v čele kraje někoho, jako je třeba současný hejtman za ČSSD Novák. Jak může být věrohodný takovýto člověk i jeho strana, když kraj řídí ve spolupráci s místním, policií vyšetřovaným, lobistou Dědicem tak, že si s ním za čtrnáct měsíců telefonoval 5000x a přitom tvrdil, že se s dotyčným téměř nezná!

Jen pro připomenutí se podívejte, s jakou arogancí Novák odpovídá reportérům. A co je nejsmutnější, i premiér Sobotka v celém jednání nevidí nic nemorálního! Opravdu mají takovíto lidé a ČSSD vést náš kraj?

Původní reportáž zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/215452801240005/obsah/378304-ostravsky-janousek