Vyberte stránku

Vážení občané,

za spolek NÁŠ RYCHVALD jsme rádi, že jste si s dětmi našli cestu na tuto akci.

I když to z počátku vypadalo, že nám nebude přát počasí, nakonec se umoudřilo a do prostor ZŠ Rychvald a přilehlých prostor si našlo cestu více než pět set malých a velkých návštěvníků.

Byla pro ně připravena spousta zábavy, poučných informací, výborné občerstvení a samozřejmě dárečky, na které se děti těšily asi nejvíce.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo navázat spolupráci jak se Spolkem rodičů při ZŠ Rychvald tak i s dalšími subjekty ve městě, které projevily zájem, a sjednotili jsme všichni oslavy dne dětí do jedné opravdu velké.

Velký dík za skvělou akci patří:

 • Spolku rodičů při ZŠ Rychvald za skvělou pořadatelskou činnost, hudební produkci, korfbal a sponzorský dar do balíčku pro děti.
 • Moravskoslezskému kraji v čele s panem hejtmanem Ivo Vondrákem za sponzorský dar do balíčku pro děti.
 • Jezdeckému klubu RICHMOND CITY RANCH z.s. byla možnost projížďky na koních, malování na obličej a také přispěli sponzorským darem do balíčku pro děti.
 • Spolku Náš Rychvald, z.s., který zajistil laserovou střelnici a střelbu z bezpečných luků pro nejmenší, stanoviště BESIPu a přispěli sponzorským darem do balíčku pro děti.
 • Tělocvičné jednotě Sokol Rychvald za skákací hrad pro nejmenší a klauny.
 • Rudolfu Bendovi – firma GESOMONT, s.r.o. za sponzorský dar do balíčku pro děti.
 • Všem z Mental Cafe za skvělé občerstvení jehož výtěžek jde na dobrou věc
 • Sboru dobrovolných hasičů Rychvald za poučný a zábavný program a ukázku hasičské techniky
 • Spolku Vojenská technika IRONCLAD, z.s. za poutavý popis a předvedení vojenské techniky a stanoviště s cukrovou vatou.
 • MS ČČK Rychvald za poučné stanoviště o první pomoci a zdravotní zabezpečení akce.
 • 7.junáckému oddílu „SKARABEUS“ za vzdělávací stanoviště o přírodě a stanoviště s lakrosem.
 • MotoCafe Rychvald za zajištění motorkářů s jejich silnými stroji, které děti (a nejen je) skutečně nadchly.
 • Včelařskému kroužku mládeže Rychvald, který připravil úžasné a poučné stanoviště o včelách a věcech s tím souvisejících. Také pro návštěvníky připravili spoustu pochutin z medu, po kterých se jen zaprášilo.
 • Skupina Bez zbrojáku, která zajistila stanoviště střelby z luku pro větší děti a házení sekerou.
 • A samozřejmě všem jednotlivcům, kteří se na přípravách podíleli a zajistili dětem krásné odpoledne.

Ve fotogalerii pod článkem můžete nasát atmosféru, kterou si užili všichni účastníci – stačí klinout na fotografii pro zvětšení.
Už se těšíme na setkání zase za rok.

(Spolek NÁŠ RYCHVALD)

Shares
Share This