Nezájem radnice o zájmy obyvatel tohoto města je zarážející

120

Ač rodák z Rychvaldu žiju a podnikám mimo toto město. Měl jsem v úmyslu si zde postavit dům a vrátit se do města „kde se dobře žije“, jak před časem tvrdila jedna politická strana. Po zkušenostech posledního půl roku to ale znovu silně zvažuji.

To, co jsem zažil v Rychvaldu okolo podezřelých záměrů firmy ORC recycling s.r.o. na Myslivecké ulici, je totiž možné snad už jenom v Kocourkově. A o co vlastně jde?

Na zářijovém zastupitelstvu upozornili občané vedení radnice na stavební úpravy v areálu stop odpadu2bývalé sběrny a ptali se, zda město k těmto úpravám dalo souhlas a zda ví, co v areálu vzniká. Rada ani úředníci nevěděli zhola nic. Občané proto trvali na tom, aby radnice zjistila, o co jde.

O pár měsíců později ve zpravodaji č. 10 vyšel článek Ivany Gračkové o záměrech firmy, ve kterém autorka tvrdí, že ještě letos v listopadu započne firma ORC recycling rozsáhlou přestavbu zchátralého areálu na „Centrum pro výzkum a vývoj inovačních technologií v průmyslu druhotných surovin“. Projekt má dle informací z článku záštitu Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a bude čerpat dotační programy v řádech desítek miliónů korun.

Logická otázka:

O projektu, který chce čerpat cca 170 miliónů korun a na kterém se údajně podílí vědci i krajský úřad, vedení města neví ještě ani několik měsíců před zahájením realizace? A nikomu z rady na tom nepřijde nic divného?

Až na nátlak občanů, požádala starostka zástupce firmy o schůzku, která se uskutečnila v říjnu!

A podle toho, co uvedla v posledním zpravodaji, neviděla žádný projekt, který by měl být logicky velmi podrobně zpracován (jde přece o peníze z EU). Zcela zjevně se nesetkala s nikým, kdo by garantoval vědecký výzkum. Dokonce ji nenapadlo z moci své funkce přeptat se na krajském úřadě. A přestože okolo každý den jezdí do práce, nenapadlo ji ani to, že bude docela velký problém zatížit Michálkovickou ulici dalšími nákladními vozy, které budou logicky vozit kontejnery k „vědeckému výzkumu“.

Logická otázka: Pokud jde o opravdu vědeckou činnost a pracovitě, které nezatíží už tak zkoušené životní prostředí v Rychvaldu, pokud záměry nejsou v rozporu s územním plánem a nezakrývají jinou činnost než tu, kterou máte zpracovanou v kvalitním projektu, proč jej pane Grabowský nezveřejníte? Sami tvrdíte, že začínáte už v listopadu a dokumenty kvůli čerpání peněz z EU musíte mít dávno hotové.

Dokonce ji nenapadlo zvednout telefon a zeptat se úřednice stavebního úřadu, zda je vůbec možné něco takového v dané lokalitě postavit a zda tam probíhá nějaké územní řízení.
A protože ta chytrá dáma, která je placena za to, že bude hlídat zájmy obyvatel tohoto města, a její čtyři pomocníci z rady byli naprosto spokojeni s ústním vysvětlením pana podnikatele, zeptali se sami lidé na krajském úřadě.

Bez problémů dostali do ruky zcela veřejný „záměr“ této firmy, ze kterého jasně vyplývá, že jde jen o pokus zakamuflovat vědeckou činností spalovnu. V zařízení na spalování gum, zde chtěli zřejmě spalovat cokoli. Projekt sám je na úrovní žáka střední školy, chybí mu základní atributy kvalitního projektu, chybí zde jména vědců i popis výzkumu. A protože lidé sami začali celou věc veřejně řešit i za účastí televize, firma ORC recycling s.r.o. začala tvrdit, že jde o interní dokument, který nebude realizován, a jejich záměry zde jsou zcela jiné.

A poslední otázka pro nás všechny:

Opravdu stojíme o vedení města, které na naše otázky odpovídá – „nevěděl jsem o tom, vidím to poprvé, kdybych toto věděl, určitě bych to nedovolil?“
Neměli bychom spíš trvat na tom, že starosta a rada má vědět, má se zajímat a má umět zjistit všechna důležitá fakta, když se občan zeptá?
Nemají tak náhodou dámy Kapková, Máchová a pánové Gulčík, Sitko a Absolon hájit zájmy obyvatel tohoto města, nikoli ty své?!

(Bronislav Malysz)