Odpady do Rychvaldu nechceme

574

ŘÍKÁME NE NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V RYCHVALDĚ!

Stop pro nakládání s odpady v Rychvaldě

Jsem občankou Rychvaldu a bydlím na ulici Myslivecká v těsné blízkosti bývalého VKK I., tedy areálu, kde má být umístěno tolik diskutované Centrum pro výzkum a vývoj inovačních technologií (dále jen CVVIT) a chtějí zde nakládat s odpady.
S ostatními občany dané lokality se od srpna 2015 opakovaně dotazujeme stavebního úřadu v Rychvaldu a vedení města: „Co se v areálu chystá a jaký bude další vývoj?“
Bohužel se nám neustále dostává nebo ještě lépe nedostává konkrétních a jasných odpovědí. Ani na 7. zasedání Zastupitelstva konaném dne 6. 1. 2016 jsme se od některých členů Zastupitelstva nedočkali požadované odpovědi na zcela jednoduchou otázku „Zda souhlasí s nakládáním, zpracováním a manipulací odpadů ve městě Rychvald, a to jakýchkoliv odpadů, nejen nebezpečných?“ Dostalo se
nám jen nekonečného mlčení.

Dagmar Pížová

odpad odpady Rychvald kauza protest

 

Snad takto Rychvald nedopadne, když dle vyjádření „investora“ mají být výstupem zpracování odpadu ropné látky vzniklé z plastů!

 

 

 KDO „KOPE“ ZA ODPADY?

Co si tedy o takovém přístupu myslet? Je blaho a spokojenost rychvaldských občanů vedení města zcela lhostejné? Nezajímá se vedení města o to, co si občané přejí a jaká je jejich vůle? Vážené vedení města (paní starostko, místostarosto a rado města), neměli byste zapomínat na to, že jste členy Zastupitelstva a slovo Zastupitelstvo je od slova zastupovat, a to zastupovat voliče, kteří vás volili a plnit jejich přání a vůli, jako jejich zástupci. V současném Zastupitelstvu města se bohužel najde jen pár zastupitelů, kteří toto poslání vykonávají a kterým není lhostejné, co občany Rychvaldu trápí a na rozdíl od vedení města vystupují proaktivně. Zjišťují detaily, snaží se pomoci a hlavně se ZAJÍMAJÍ.
Za což jim patří velký dík!

REAKCE NA SITKA

Nyní bych ráda reagovala na článek p. Sitka: „SPALOVNA“, zodpovědný zastupitel a demagogie, který vyšel v prosincovém Rychvaldském zpravodaji a který se mne dost dotkl, a vlastně i do jisté míry urazil. Občany, kteří projevují svou nevůli a domáhají se svých práv, označuje za „manipulovatelnou část obyvatelstva“. Použil nás k obvinění druhých, že si prostřednictvím nás vyřizují své politické účty. Za mne, mou rodinu i blízké okolí musím, pane Sitko, konstatovat, že nás NIKDO nemanipuloval, že jsme se v dané problematice pokoušeli sami, slušně a řádně dotazovat na městě, ale bohužel jsme se nedočkali žádné rozumné odpovědi a naopak jsme se setkali s neochotou a nezájmem. Proto jsme se až NÁSLEDNĚ obrátili s prosbou o pomoc na pana Starostku a pana Pavlíka.
Nikdo z naší rodiny není členem žádné politické strany a je nám srdečně jedno, jestli na Radnici sedí Petr či Pavel té či oné politické příslušnosti, ale rozhodně nám není jedno, že současné vedení města je neschopné občanovi pomoci, nebo ještě lépe řečeno, že na občana „kašle“ a okatě hájí zájmy cizích firem. Proto považuji Vaše vyjádření v RZ 12/2015 za nepravdivé. Jak by se Vám, pane Sitko a paní Kapková, líbilo mít odpady v těsné blízkosti Vašeho domu? A jak by se Vám líbilo, kdyby kolem Vašeho domu permanentně jezdila těžká technika a nákladní auta?
Rovněž by občané Rychvaldu měli být seznámeni s tím, že v době, kdy pan Sitko napadal svou politickou opozici ze získávání bodů a šíření strachu, probíhalo veřejné výběrové řízení „Výstavba centra výzkumu a vývoje inovačních technologií – ORC Recycling s.r.o.“, kde se v projektové dokumentaci opět objevovalo nakládání s infekčním nemocničním odpadem a jeho dekontaminace nízkoteplotní pyrolýzou. Toto výběrové řízení bylo zrušeno až 16. 12. 2015, a to z důvodu chyb v zadávací dokumentaci. Kde je tedy pravda, pane Sitko?
Kdo zde předkládá nepravdivé informace a honí politické body?

JSOU TAKÉ DALŠÍ KAUZY

Někteří občané Rychvaldu v poslední době podotýkají, že se neustále hovoří o kauze „Myslivecká“, jako by ani jiné problémy v Rychvaldu nebyly. Samozřejmě, že jsou. Jen ulice Myslivecká a ulice Zahradní jsou teď ta nejvíce ožehavá a hodně diskutovaná témata, proto se jim věnuje více pozornosti.

CELÉ MĚSTO OHROŽENO ODPADY?

odpad odpady Rychvald kauza protest

Ještě bych v této věci ráda zmínila jeden fakt, který by si měli uvědomit všichni rychvaldští občané, a to ten, že problematika odpadů a CVVIT není jen lokálním problémem ulice Myslivecká, Dvorku a ulice Mezi Lány, ale dotýká se celého Rychvaldu potažmo jeho velké části. Zkuste se na chvíli zamyslet nad následujícími otázkami: Kudy vlastně bude jezdit velké množství nákladních aut s naloženým odpadem a jakou část Rychvaldu zatíží? Kterým směrem se bude šířit zápach a hluk? Neobjeví se v souvislosti s odpady problémy s nebezpečnými hlodavci? Jaké ovzduší budeme, v už tak špatném regionu, dýchat?

 „TAKTIK INVESTOR!“

Nyní, jak se zdá, firma ORC Recycling, s.r.o. použila „zastírací manévr“, a to takový, že částečně pozměnila svůj původní záměr. Již se nehovoří o nebezpečném odpadu, ale
o separaci odpadů jako je papír, plast a kovy a jejich mechanicko-fyzikální úpravě, kdy jedním z výstupů má být tuhé alternativní palivo. Klobouk dolů! Jak důvtipný „tah na branku“
,na jehož konci je dotace ministerstva průmyslu a obchodu! Zde lze ovšem předpokládat, že se jedná pouze o dočasné řešení a vyčkávací taktiku. Kdo v konečném důsledku bude kontrolovat, jaký odpad se zde naváží a zpracovává, když již nyní se Stavební úřad vymlouvá, že nemůže provádět kontrolu, protože se jedná o soukromý subjekt? Ještě jedna poznámka: v areálu CVVIT je plánován nepřetržitý provoz od pondělního do sobotního rána. Pokud vše projde, tak se máme na co těšit!

NENECHME SE ZASTRAŠIT!

OBČANÉ RYCHVALDU SE ALE JEN TAK LEHCE NEVZDAJÍ A BUDOU BOJOVAT PROTI PŘÍKOŘÍM NA NICH PÁCHANÝCH!

O tom, jak jsou již nyní občané Rychvaldu semknutí, jak dokážou táhnout za jeden provaz, jak jim není lhostejné, co se zde děje, jak je ponižuje arogantní chování vedení města, svědčí fakt, že se povedlo nasbírat cca 500 podpisů na Podnět změny územního plánu. Za což jsem chtěla za sebe a všechny, kdo jsou v dané věci aktivně zapojeni, všem ochotným a všem těm, kteří se nebáli a připojili svůj podpis, MOC PODĚKOVAT. DĚKUJEME!

Na úplný závěr bych chtěla podotknout, že mně osobně není jedno, co se v Rychvaldu děje, a je jedno, na kterém jeho konci, že mi není jedno, jaké bezpráví zažívají ostatní občané (viz ulice Zahradní), že mi není jedno, jak arogantně se chová vedení města ke svým občanům, a pokud bude v mých silách, budu se snažit proti bezpráví bojovat a nahlas křičet.

(Dagmar Pížová)

Poznámka redakce:
Zaznělo v médiích:
ČT 21.2.2016: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/216562248410006-chemicka-popelnice-nymburk
TV Barrandov 31.1.2016: http://www.barrandov.tv/video/55844-nase-zpravy-31-1-2016

Více také v článcích:
Za jediný víkend podepsalo 227 občanů žádost o připojení se jako účastníků k řízení o stavbě na ulici Myslivecká! Už byla doručena na úřad

Žádost o stavební povolení na ulici Myslivecká už byla podána!
Stovky tun zpracovávaného odpadu v Rychvaldě zamaskované „výzkumem“
Za dva týdny téměř 500 podpisů jako podpora žádosti o změnu územního plánu
Nezájem radnice o zájmy obyvatel tohoto města je zarážející
Lež nebo neschopnost Kapkové v kauze Myslivecká