Ohlednutí za 11. zasedáním ZM Rychvald

192

Vážení spoluobčané,

obsah 11. zasedání ZM Rychvald tvořily celkém rutinní body a v podstatě všichni přítomní pouze s napětím čekali, jakým způsobem budou vyřešeny poslední dva body jednání.

Je skvělé, že po více než roce konečně zvítězil zdravý rozum a byly také vyslechnuty námitky a žádosti občanů. Díky tomu, že se konečně podařilo zlomit naprosto nepochopitelný odpor vedení města ve věci změny územního plánu a bylo schváleno zadání změny, které má do budoucna znemožnit navážení odpadu do Rychvaldu!

Making a point emoticonNejkomičtější na celé věci je fakt, že ke schválení mohlo dojít už na minulém zasedání, které bylo tak trapně ukončeno. Příprava materiálů předložených na včerejším zasedání totiž nemohla zabrat zkušenému člověku více času než trochu práce s internetem a několik telefonátů. Naše vedení města na to potřebovalo téměř další dva měsíce.

Samozřejmně, je před námi ještě relativně dlouhá cesta, než bude tato změna definitivně schválena a stále zde je prostor pro vedení města, kdy mohou celou věc dále protahovat. Budeme vše sledovat, aby včerejší pokrok v celé věci nebyl opět mařen ze strany vedení města.

ČSSD, STAN a TOP09 včerejším hlasováním v podstatě přiznali svou chybu a museli tak ustoupit názoru občanů. Nicméně to, jak vedení města jednotlivé kroky při změně územního plánu uměle prodlužuje, stále zanechává stín pochybností, jaké v celé věci vlastně mají své osobní zájmy a také až příští měsíce ukáží, zda to nebyl jen “taktický” krok k uklidnění veřejnosti a dočkáme se nějakého nemilého překvapení. Uvidíme.

Nedelší čas z jednotlivých bodů programu pak trvala diskuse. Hlavní náplní byly “rychvaldské evergeeny” jako nepořádek kolem kontejnerů či nebezpečná rychlost řidičů na komunikacích a tím ohrožování občanů. Jako každé zasedání slíbila starostka nápravu, tak doufejme, že alespoň jednou se jí ten slib podaří naplnit. Zatím to vždy byla jen prázdná slova a plané sliby.

Kuriozitou diskuse bylo emotivní vystoupení tajemníka Klaputa. Když taktně pomineme, že mu starostka neudělila slovo, a že není občanem Rychvaldu, jen těžko lze příjmout jeho pohled na problém s nepořádkem kolem kontejnerů umístěných městem. Pokud vedoucí úřadu označí jako viníky nepořádku občany města a to bez jakýchkoliv důkazů, zda tento nepořádek vytvářejí skutečně oni a ne projíždějící lidé z jiných měst (na to poukazovali někteří z našich občanů), pak asi budeme na nápravu ze strany úřadu, který vede, čekat marně. Nicméně jen tak potvrdil trend úřadu a vedení města neustále urážet slušné občany Rychvaldu nepodloženými obviněními, jakmile poukáží na nějaký problém a požadují nápravu.