Ozvěna 10. (ne)zasedání Zastupitelstva města Rychvald

481

Vážení občané,

jak už asi víte, 10. zasedání Zastupitelstva města Rychvald se zvrhlo ve frašku v režii ČSSD, STAN a TOP09. Zastupitelé Absolon, Gulčík, Gulčíková, Kubas, Kapková, Skřížala, Muchová, Máchová a Sitko hlasovali proti schválení pořadu zasedání a tak mohla starostka Kapková po několika minutách od zahájení zasedání ukončit.

Bylo to velké zklamání především pro početnou skupinu občanů, kteří nepřišli jen kvůli projednávanému bodu, ale chtěli, v rámci diskuse, přednést své dotazy na zastupitele, aby tak využili vzácnou příležitost, že zasedání není až za čtvrt roku od předchozího. Reakci občanů na nekonání se zasedání můžete shlédnout na přiloženém videu:

Na Facebookových stránkách města se objevilo toto zdůvodnění ukončení zasedání:
Zastupitelé se sešli a hned zase rozešli
Středeční jednání zastupitelstva svolané na návrh šesti (především opozičních) zastupitelů bylo velmi krátké. Nebyl totiž schválen ani jeho program (zadání změny územního plánu), který reagoval na původní záměry společnosti ORC recycling na ulici Myslivecké.
Na jednání už totiž nebylo na co reagovat – firma svůj záměr na vybudování výzkumného centra (některými označovaného jako “spalovna”) stáhla a na pracovním jednání zastupitelů (18. 7.) informovala, že po důkladném zvážení všech pro i proti připravuje vybudování centra v jiné lokalitě mimo Rychvald.
Společnost ORC recycling zároveň navrhla dvě nové varianty: vybuduje v areálu sportovní halu s veškerým zázemím a příslušenstvím (kterou by si pak mělo město nejméně na 10 let pronajmout) nebo nabídne městu pozemky a budovy k odkoupení. Město proto začalo okamžitě pracovat na důkladné analýze obou variant, kterou chce předložit na řádném zářijovém zastupitelstvu. Do té doby městu nic “nehrozí”. Překotné zahájení práce na změně územního plánu by proto podle radních bylo zbytečným mrháním časem a financemi.

Starostka Kapková argumentovala tím, že zasedání nemá smysl, protože se zastupitelé sešli 18.7.2016 na “pracovním setkání”, kde mělo dojít k “rozhodnutí” o dalším postupu. Přinášíme následující právní rozbor, který v podstatě zpochybňuje celé zdůvodnění, které starostka Kapková občanům poskytla:

Není sice vyloučeno pořádat “pracovní setkání”, a potvrzuje to i judikatura správních soudů (srov. rozsudky Krajského soudu v Ústí nad Labem z 30. 5. 2006, č. j. 15 Ca 145/2005-28 a Nejvyššího správního soudu z 8. 8. 2007, č. j. 3 Aps 5/2006-55), aby se zastupitelé scházeli na neveřejných pracovních poradách, na nichž předem prodiskutují některá svá budoucí rozhodnutí. Takové porady ovšem nemají povahu zasedání zastupitelstva obce, a nelze na nich proto přijímat relevantní rozhodnutí. Ta lze přijímat jen na řádně konaných zasedáních. Na nich by měly být přítomné osoby seznámeny i s podstatou předchozí diskuse zastupitelů, aby navazující zasedání nepředstavovalo jen mechanické »odmávání« předem dojednaných kuloárních dohod.