Podpisová akce proti stavbě CVVIT a dovozu odpadů do Rychvaldu pokračuje

418
podpisovkaPekarna02
kliknutím obrázek zvětšíte

Vážení občané,
i díky nadšené pomoci desítek rychvaldských občanů, kterým není lhostejné, v jakém prostředí budou žít, jsme získali již stovky podpisů, které vyjadřují odpor k plánované stavbě Centra pro výzkum s vývoj inovačních technologií (dále jen Centrum CVVIT).

podpisovkaPekarna03
kliknutím obrázek zvětšíte

Protože chceme dát šanci i těm občanům, kteří by se k této podpisové akci také rádi připojili, ale které naši dobrovolníci třeba nezastihli doma, zařídili jsme ještě pro nejbližší dva týdny zřízení podpisového místa v rychvaldské pekárně. Každý, z občanů Rychvaldu, má tak stále ještě možnost připojit se svým podpisem k této akci.

Proč probíhá tato akce  a jaký je její cíl?

Proč tato akce probíhá?
Ti z vás, kteří kauzu Myslivecká sledujete, víte, o co se jedná. Pro vás ostatní alespoň malé shrnutí o co v celé záležitosti jde. “Investor” se pokouší v Rychvaldě realizovat projekt, který by pro město znamenal dovážení tisíců tun odpadů ročně ke zpracování. Přičemž informace, které sami občané získali (vedení města jim je nebylo schopné poskytnout – nebo možná jen nechtělo), spíše zpochybňují tvrzení  “investora”, že nedojde ke zhoršení kvality života v celém městě. Pokud vás to zaujalo, již jsme o tom psali zde: https://nas-rychvald.cz/kapkova-opet-nic-nevi-a-nic-nemuze-rici-tak-vam-informace-poskytneme-my/

Co je cílem akce?
Chceme ukázat především partnerům “investora”, kterými jsou VŠB a LTS, že občané Rychvaldu si podobný projekt ve svém městě nepřejí. K podpisové akci nás také vedl fakt, že obě tyto společnosti se opakovaně vyjádřily, že “nepůjdou tam, kde je občané nechtějí”, proto předpokládáme, že masivní odpor občanů vyjádřený i touto podpisovou akcí pro ně bude dostatečným signálem, aby svůj záměr realizovali jinde než v Rychvaldě.

Pro ty z vás, kterým se tato podpisová akce zdá málo, máme ujištění, že tímto celá záležitost pro nás nekončí!

Budeme usilovat o to, stát se účastníky stavebního řízení a nepřipustit, aby bylo stavbě vydáno povolení dříve, než bude schválena změna územního plánu (psali jsme o tom zde: https://nas-rychvald.cz/ozveny-8-zm-rychvald-svetlo-na-konci-tunelu/, která znemožní masivní dovážení odpadu do Rychvaldu, které zamýšlí “investor”! První vlaštovkou je žádost přímo občanů, aby byli účastníky stavebního řízení (psali jsme zde: https://nas-rychvald.cz/za-jediny-vikend-podepsalo-227-obcanu-zadost-o-pripojeni-se-jako-ucastniku-k-rizeni-o-stavbe-na-ulici-myslivecka-uz-byla-dorucena-na-urad/) a podnikneme i všechny další možné kroky proti realizaci této stavby!

Mnozí určitě víte, že již proběhla jedna podpisová akce. Ta měla za cíl podpořit změnu územního plánu tak, aby do oblasti ulice Myslivecká nemohly být naváženy tisíce tun odpadu. (psali jsme o tom zde: https://nas-rychvald.cz/za-dva-tydny-temer-500-podpisu-jako-podpora-zadosti-o-zmenu-uzemniho-planu/). A díky aktivitě a odvaze občanů Rychvaldu byla akce úspěšná a na 8. zasedání ZM Rychvald byla odhlasováno tuto změnu územního plánu připravit.

Ovšem právě pro obrovský odpor obyvatel Rychvaldu vůči záměru “investora” navážet do města tisíce tun odpadu, Kapková změnila svou strategii a tvrdí, že i ona je proti spalovně a pyrolýze.

Nejnověji o tom Kapková hovoří v článku v Rychvaldském zpravodaji 4/2016:
“Od prvního okamžiku jasně tvrdím: máme dost nástrojů, abychom si ohlídali, že v Rychvaldě nebude spalovna, pyrolýza, že se tady nebude zpracovávat nebezpečný odpad. Zatímco já jsem toto říkala, opozice stejné věty hlasitě vykřikovala. Když začalo být jasné, že nepůjde o žádné „použité injekční stříkačky“, přišla opozice s tím, že by se tady nemělo dít raději vůbec nic.”

Je smutné, že “profesionál”, za jakého se Kapková ráda považuje, není schopen nastudovat si, o co občanům jde! Je to o to smutnější, že je takovýto člověk vrcholným představitelem města! To, že tady žádná spalovna ani pyrolýza nebude (tedy zatím – nikde nejsou záruky do budoucna, spíše naopak, obavy zůstávají) si občané vybojovali svou aktivitou už v období září až prosinec 2015! Už tehdy poukazovali na to, že “důvěryhodný investor”, jak je Kapková označila, má ve svém záměru stavby (viz. https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vystavba-centra-vyzkumu-a-vyvoje-inovacnich-technologii-orc-recycling-s-r-o) stále v dokumentu k zakázce (z prosince 2015) uvedeno, že jde o toto:

protokol1Celý dokument je zde:
[wpdm_package id=’1302′]

A hlavně Kapková lže!

Opozice netvrdí, že se v lokalitě ulice Myslivecká nemá dít nic! Jen souhlasí s občany Rychvaldu, kteří jsou proti navážení tisíců tun odpadu do této lokality, dále nechtějí vypouštění 11 tun “páry” denně do ovzduší stejně jako škodlivé emise z kotelny zamýšleného zařízení nebo zvýšené dopravy v oblasti. Proto podporuje změnu územního plánu, jak to občané žádají.
Ostatně nejen opozice. Ve stejném duchu se vyjádřila i biskupka a zastupitelka Šilerová, která rovněž “investora” označila za nedůvěryhodného přímo na 8. zasedání ZM Rychvald!

Děkujeme všem, kteří podepsali a ještě podepíší podpisový arch, za podporu a to, že nejste lhostejní k budoucnosti Rychvaldu a prostředí, ve kterém budeme žít a vychovávat naše děti.

Vzor podpisového archu:podpisovkaPekarna04

(red)