“Profesionálové” z vedení města se ptají a Starostka odpovídá

127
kresba Tomáš Gulčík zastupitel Rychvald

K tomu bych si dovolil jen tolik. Jak jsou vlastně nataveny podmínky „výběrovek“ v Rychvaldě? Už na hydeparku jsem prohlásil, že podivně. Místostarosta Gulčík (ČSSD) se mě na minulém zastupitelstvu tázal, jak jsem to tedy myslel. A tak tady je má odpověď.

Naprosto běžné je prokázání tzv. Odborné způsobilosti, které může obsahovat: PožadavkygulcikOrez na splnění a prokázání kvalifikace, dále Základní kvalifikační předpoklady, dále Technické kvalifikační předpoklady, (tzn. vybavenost firmy) dále, jak jsem již uvedl, procento možných subdodávek, dále pak Obchodní podmínky. Je dokonce běžné, že se skládá jakási kauce pro zajištění splnění povinností uchazeče. Ta zajistí, že nám potom výherce neodstoupí, a my nemrháme časem na nové výběrové řízení, že? (viz. tělocvična)

V neposlední řadě lze uskutečnit výběrové řízení, kde není rozhodující nejnižší cena, a je postaveno na bodovém systému, kdy rozhodující jsou jiná kritéria, například servis, délka záruk atd.

Musíte se více snažit pane místostarosto!

(Milan Starostka)