První krátké ohlednutí za 9. zasedáním ZM Rychvald

530

Vážení spoluobčané,

než budou následovat další články, které se už budou podrobněji věnovat jednotlivým částem 9. zasedáním Zastupitelstva města Rychvald, rád bych se s vámi podělil o první dojmy z mého pohledu.

Nikoho nepřekvapila nízká účast veřejnosti, s ohledem na skutečnost, že o to ČSSD, STAN a TOP09 vlastně šlo.

Nebudu rozebírat celé zasedání, jehož valnou část tvořily celkém rutinní body, zmíním zde jen několik zajímavostí.

Hned na úvod, při schvalování pořadu jednání jsem navrhl dva nové body k projednání. Na věcech v nich obsažených jsem pracoval několik měsíců, věnoval jsem mnoho času zjišťování informací, seznamování se s možnostmi a také rozhovory s různými pracovníky institucí, kterých se to týkalo. Bohužel, po krátkém přerušení zasedání, kdy se koalice ČSSD, STAN a TOP09 radila a já předpokládal že se snad seznamují s mými materiály, následovalo hlasování, které zamítlo projednávat oba body. Sami si udělejte obrázek, zda na těchto materiálech bylo něco špatného.

[wpdm_package id=’1547′] [wpdm_package id=’1549′]

V průběhu jednání opakovaně Kapková všechny přesvědčovala, že ze strany města nejsou žádné zbytečné průtahy v probíhajícím procesu změny č. 1 územního plánu, odsouhlasené na minulém zastupitelstvu. Nemohu s tím souhlasit, protože realita hovoří o něčem jiném. Více najdete zde: https://nas-rychvald.cz/cssd-stan-a-top09-dal-mrhaji-casem-v-kauze-myslivecka/

Další zajímavostí byl dotaz Milana Starostky (ANO) směrem k jednateli Služeb města Rychvald Kubasovi (ČSSD), který v minulosti opakovaně kritizoval bývalého jednatele, že zaměstnával rodinné příslušníky, zda je pravda, že on nyní také zaměstnal svou manželku. Jednatel Kubas potvrdil, že je to pravda. Už se tak rýsuje význam prohlášení Absolona (ČSSD), kdy řekl, že stávající koalice “je to nejlepší pro Rychvald a ČSSD”.

Zajímavý mohl být bod, ohledně vyřízení dotazů z minulého zastupitelstva a to v hlavně v kontrastu se zdůvodněním o údajné podjatosti v kauze stavby na Myslivecké, jaké poslala Kapková na kraj. Ale zde již tvrdě zasáhla Kapková, se svým oblíbeným evergeenem tří minut na příspěvek. Ale nevadí, rozbor zveřejní sama tazatelka na našich stránkách.

Opět se rozpočtovým opatřením nalévají peníze do Služeb města Rychvald. Až se divím, že to dělají jen po pár statisících a neschválí si rovnou jeden dva milióny, vždyť je dnes asi nad slunce jasné, že pokud chce Kapková loajalitu ČSSD, do služeb se zřejmě musí z města pěkně “sypat”.

Když už si v závěru ČSSD, STAN a TOP09 nevědělo rady, jak zdůvodnit aktuální situaci kolem změny č. 1 územního plánu, vyrukovali se zástěrkou, že toto vše se probíralo na “pracovním zasedání zastupitelů 24.5.2016”. Nestačil jsem se divit tomu, co bylo řečeno, zřejmě jsem se účastnil nějakého jiného, než o kterém hovořili.

I s ohledem na názory, výroky a výzvy občanů Rychvaldu, se kterými se setkávám nebo kteří navštěvují zasedání zastupitelstva, a kteří vyzývají všechny zastupitele i své spoluobčany k tomu, aby hledali cesty ke komunikaci a spolupráci, jsem se sám snažil spolupráci nabídnout, věnoval jsem spoustu času ve věcech, kde se zatím městu nedařilo dosáhnout řešení problémů občanů, předložil jsem dva konstruktivní návrhy usnesení, ale zatím bohužel bez odezvy ze strany ČSSD, STAN a TOP09. Snad se v budoucnu občané Rychvaldu dočkají a všichni zastupitelé budou skutečně zastupovat občany a ne své osobní zájmy.

Pokud mám ale učinit nějaký závěr ze zasedání, tak musím konstatovat, že ze strany ČSSD, STAN a TOP09 je ochota spolupracovat s ostatními zastupiteli a naslouchat občanům zatím téměř nulová.

V průběhu příštího týdne můžete očekávat podrobnější rozbory výše uvedených postřehů přímo zde na webových stránkách a v brzké době se dočkáte také vašeho oblíbeného občasníku Náš Rychvald.

(Václav Pavlík)