Seminář ke kotlíkovým dotacím

158

Vážení občané,

protože se ani na zbrusu nových webových stránkách města ani na jeho facebooku tato informace neobjevila, dovolujeme si vás upozornit my na akci, která by vás mohla zajímat.

V pondělí 19. června v 15 hodin ve velké zasedací místnosti (A230) v prvním patře mapabohumínské radnice se uskuteční konzultační den pro zájemce o kotlíkovou dotaci.

Tento seminář je přístupný nejen vlastníkům nemovitostí z Bohumína, ale právě také těm Rychvaldu a Dolní Lutyně. Na vaše případné dotazy budou odpovídat pověření pracovníci Krajského úřadu MSK ve spolupráci se zástupci měst a obcí s rozšířenou působností a pracovníky SFŽP.

Jen připomínáme, že město Rychvald podniklo také další kroky pro všechny zájemce o tyto kotlíkové dotace, která má motivovat domkaře k výměně starých kotlů za nové.

Jednak Zastupitelstvo města Rychvald rozhodlo na svém zasedání 6.1.2016 o uzavření smlouvy mezi Městem Rychvald Kotlikova_dotace_aktualita_icoa Moravskoslezským krajem o poskytnutí tzv. “kotlíkové dotace” ve výši 10% způsobilých výdajů, maximálně však 15.000 Kč na jednu domácnost v Rychvaldě. O tuto částku se, mimo dotací přímo z kraje, ještě navíc můžou snížit vaše náklady při výměně kotlů.

A dále také Zastupitelstvo města Rychvald na svém zasedání 10. 6. 2016 schválilo „Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020“, které mají poskytnou dočasnou pomoc i těm zájemcům, kteří si nemohou dovolit financovat vše z vlastních zdrojů, než jim bude poskytnuta dotace.

 Neváhejte, a pokud máte ke kotlíkovým dotacím dotazy, využijte bohumínský seminář.

(Václav Pavlík)