Smelík se nazval pekelníkem a zpochybnil inteligenci občanů Rychvaldu

447

Na osmém zasedání zastupitelstva nás poctil svou návštěvou, Ing. Roman Smelík, který nás měl přesvědčit o dobrých úmyslech firem budující CVVIT. U nás je známe pod kauzou smelík odpady ORC Myslivecká kauzaMyslivecká. Po jeho úvodním projevu jsem měl pocit, že nás přišel přesvědčit o tom, jací jsme hlupáci, a že on je jediný inteligent. Postup v celé kauze tomu napovídá. Po celou dobu co jsem do této kauzy zapojen, mám pocit, že nás považují za tupé vesnické balíky, a že před jejich vědou padneme na prdel. Omyl pane Smelíku víme co to je polyethylen, polypropylen, LDPE, HDPE atd. Díky již druhému setkání s Ing. Smelíkem a opětovnému stejnému chování, kdy z nás dělá blbečky, jsem se rozhodl zjistit něco o tomto pánovi.

Nepřehlédněte další články související s osmým zasedáním zastupitelstva:

Ozvěny 8. ZM Rychvald 2: jakou hru to s občany hraje vedení města

Videozáznam z 8. Zastupitelstva města Rychvald

Ozvěny 8. ZM Rychvald: světlo na konci tunelu

Dle mého názoru, každý člověk by měl hrdě stát za svou odvedenou prací. A zde se dostávám k firmě Arrow line,a.s. tato firma vznikla v roce 1996 jako akciová společnost. Původní akcionáři nejsou známi. Celá historie firmy není moc zajímavá. Za zmínku v souvislosti s naší kauzou stojí to, že firma se mimo jiné zabývá – Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití. Další přelomový bod pro nás je, že začátkem roku 1999 do firmy vstupuje Ing. Roman Smělík v té době jako předseda představenstva. V představenstvu na různých pozicích zůstává dodnes s jednou krátkou přestávkou. Dalším přelomovým datem je rok 2011, kdy firma získává dvě dotace a to na Pyrolýzní systém a obslužnou technologii. Celkem ve výši 28.042.288,00 Kč. Více o dotaci naleznete na http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=TA01020427

Tento projekt byl předčasně ukončen a poskytovatel dotace odstoupil od smlouvy. Dalším přelomovým datem pro firmu je 23. 4. 2013, kdy jedna ze zaměstnankyň podává na firmu Insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu, z důvodu nevyplacení mzdy. K tomuto návrhu se připojuje 12 zaměstnanců, kde kromě dlužných mezd zaměstnancům, dluží i na sociálních a zdravotních odvodech. Více o prvních problémech se můžete dočíst na http://www.isir.info/isir/spis/99429/A/Arrow-line-a.s.-v-likvidaci

Tomuto konkurzu se ještě podařilo zabránit uhrazením pohledávek. Nedlouho po odvrácení tohoto konkurzu vstupuje opět na scénu Ing. Roman Smelík a stává se 100% akcionářem. Píše se říjen 2013 a se zveřejněním 100% vlastníka dochází i ke změně názvu společnosti na Arrow line, a.s.

Za zmínku stojí i to, že ve stejném období Ing. Smelík opouští dvě firmy a to INOVAČNÍ, a.s. kde byl člen dozorčí rady a Družstvo ENVICRACK, kde byl místopředseda představenstva.

Bohužel ani změna názvu, ani odkrytí vlastníka nezabránilo novému  insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na prohlášení konkursu a to dne 21. 10. 2013 http://www.isir.info/isir/spis/117406/A/Arrow-line-a.s.-v-likvidaci

Jako příčinu úpadku likvidátor dlužníka, Ing. Jiří Hučka, uvedl nelegální vyvedení prostředků poskytnutých dlužníkovi v rámci dotace ze strany České Republiky (TA ČR)

Nyní se vraťme opět k Ing. Smelíkovi. V rámci celé kauzy jsou proti této osobě vedeny dvě žaloby o zaplacení částky 3.160.000,00 Kč a 1.147.419,00 Kč. Celkem přes 4.300.000,00 Kč. Mezi žalovanými se poprvé objevuje i firma Ostravská LTS, je na ni podána odpůrčí žaloba.

A proč byla zmíněna účast Ing. Smelíka ve společnosti Družstvo ENVICRACK. Není to náhoda. Insolvenční správce vyzval tuto firmu k uhrazení pohledávky vůdči Arrow line a odpověď? Pohledávka nikdy nevznikla.

A jaká je šance vyrovnat pohledávky?

Výše přezkoumaných pohledávek činí 103.234.034,29 Kč z toho je 30.537.469,26 Kč zajištěno a 22.055.179,87 Kč přihlášeno podmíněně, vykonatelné pohledávky činí 31.069.155,91 Kč. Mimo to pohledávky na mzdách ve výši 2.139.695,48 Kč. A k tomu přikládám stav majetku Smelíkovy akciovky 412.950,00 Kč. Nezávidím lidem a firmám, kteří se finančně zapletou s Ing. Romanem Smelíkem.

Sto milionů bylo vynaloženo na zprovoznění pyrolýzy a nepodařilo se to, kolik miliónů a nesplacených závazků ještě potřebujete mít za sebou, abyste přišel na to, co už ve světě ví pane Smelíku?

Na konec přikládám odkaz na veškeré přihlášené pohledávky http://www.isir.info/isir/spis/117406/P/Arrow-line-a.s.-v-likvidaci

(Jiří Skácel)