Vítejte v 21. století pane Sitko aneb jak lehce a efektivně zveřejňovat informace

115
informační technologie

Na posledním zasedání zastupitelstva byl smeten návrh na zveřejňování vyúčtování
všech dotací spolků. Nejen nad 50 tisíc.

K tomu dodávám a reaguji tím na vystoupení p. Nadkanské z místní organizace ČČK na zastupitelstvu, která nesprávně pochopila zveřejnění vyúčtování spolků jako přidání práce nebo házení klacků pod nohy. Ten, kdo používá peníze v souladu s pravidly, nemá s tím problém. Jsou však spolky, například TJ Baník Rychvald, který finance buď nevykázal včas, nebo je vykázal různými pochybnými fakturami a dokonce část dotací vracel, protože nebyl schopen prokázat, na co peníze použil. Podporujme spolky, dejme jim dotace na jejich činnost, ale kontrolujme a klidně zveřejněme, jak a na co veřejné prostředky použily. Na to má daňový poplatník právo. A jak vyplývá z článku, je to v 21. století opravdu jednoduché. Postavme se k tomu jako chlapi, pane Sitko!

(Milan Starostka)

Důvodem návrhu nebylo šikanovat spolky. Důvodem bylo naplnění volebního programu, který chtěl zpřístupnit tyto informace všem lidem jednodušeji, než si o ně žádat na úřadě. Nesmírně si vážím práce spolků a nechci jim házet klacky pod nohy.

A jak uvedli zástupci některých spolků, oni tyto informace úřadu poskytují, takže by jim to nepřidalo práci. O co se tedy jedná. Zástupce spolků, přinese vyúčtování na úřad a po kontrole ho úředník založí. Přidaná práce pro úřad je ta, že dokumenty vloží do kopírky a zmáčkne tlačítko a dokumenty se zveřejní na webu. Každý musí uznat, že tento úkon si nežádá přijetí nového pracovníka. To by bylo třeba v době, kdy neexistovaly skenery a dokumenty se přepisovaly ručně.

K tomuto, pane Sitko, slouží funkce skenovat a odeslat e-mailem u starších zařízení, u nových je přímo možnost publikovat na webu. Ano počáteční náklady jsou cca 2 hodiny práce pro šikovného programátora.

K tomuto kroku došlo už spoustu moderních měst. Dokonce náš spřátelený Richvald na Slovensku zveřejňuje všechny smlouvy.
Viz http://richvald.sk/index.php/zmluvy-objednavky-faktury.

(Jiří Skácel)