Zase žádné informace občanům ze strany městského úřadu

152

sbernyDvurzavrenoTato cedule se objevila na vratech sběrného dvora v pondělí 29.8. 1.9. končí provoz.
Dle mých informací na dva měsíce.
Na dotaz kde a kdy to bude zveřejněno mi bylo odpovězeno že v zářijovém zpravodaji, tzn. asi 3.9. To je fakt s křížkem po funuse.
Proč se tuto informaci neotiskl zpravodaj v srpnu, proč není na stránkách města? Volalo mi asi 10 občanů, co prý tam děláme, že to nikdo neví. Já se ptám úřadu: proč ne dřív, aby s tím občan počítal? Na co máme zpravodaj, když tato důležitá informace v něm není? Zato se dovíme kde a kdo třeba bubnoval.

(Milan Starostka)